ویژگی های سوله های استاندارد

ویژگی های سوله های استاندارد

مشخصات سوله استاندارد: برای ساخت سوله می بایست ابتدا هدف و کاربری سوله را مشخص نمود. پس از مشخص کردن کاربرد و هدف از ساخت سوله می بایست استاندارد های سوله را مشخص نمود چرا که این استاندارد ها در ساخت و طراحی انواع سوله بسیار مهم بوده و نقش تعیین کننده ای را دارا می باشد.

ابعاد سوله ی استاندارد: سوله ای که بر اساس استاندارد های مشخصی ساخته می شود دارای ابعادی استاندارد نیز می باشد. ابعاد استاندارد در ساخت سوله باعث می شود در هزینه ی ان نیز اثر گذاشته و اقتصادی تر باشد. به طور کلی ابعاد استاندارد سوله برای اهن مصرفی و یا تناژ اسکلت بندی در حدود ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم بر متر مربع می باشد. اهن مصرفی با توجه به شرایط اب و هوایی منطقه ممکن است متفاوت باشد.

طول سوله استاندارد: سازه ی سوله معمولا شامل ستون و تیر هایی می باشد فاصله ی قانونی برای این تجهیزات معمولا بین ۶ تا ۹ متر می باشد. طول استاندارد یک سوله معمولا در حدود ۹۰ متر می باشد. لازم به ذکر است که طول سوله در تاثیرات دمایی اثر گذار می باشد و هر چه طول ان بیشتر باشد معمولا تغییرات دمایی تاثیر بیشتری بر استحکام ان می گذارد.

عرض سوله استاندارد: عرض سوله عامل تعیین کننده ی دیگری در استاندارد بودن ان می باشد. به طور کلی عرض دهانه ی سوله در حدود ۲۰ تا ۳۵ متر می باشد. طول دهانه در میزان اهن مصرفی نیز اثر گذار می باشد به این منظور که شما برای دهانه ای با عرض ۱۵ متر اهن کم تری نسبت به دهانه ی ۲۰ متری مصرف خواهید کرد.

ارتفاع سوله ی استاندارد: ارتفاع سوله عامل تاثیر گذار دیگر در هزینه و اهن های مصرفی می باشد. این ارتفاع در سوله های استاندارد معمولا در حدود ۴ تا ۲۵ متر می باشد که ارتفاع متداول ان معمولا ۶ تا ۱۲ متر است.

شیب سوله استاندارد: شیب سوله ی استاندارد بستگی به محدوده ی دهانه دارد که معمولا بین ۱۰ تا ۳۰ درصد می باشد. شما در سوله هایی با دهانه ی کوچک تر معمولا از شیب ۲۰ در صد و یا ۱۵ درصد می بایست استفاده نمایید.